Kelulusan Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu

22 October 2013
Back
Alpha Industries Sdn Bhd telah menghantar 20 permohonan dari pekerja-pekerja berkemahiran dalam bidang masing-masing kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)  untuk  melayakkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap  2 dan 3 pada 22hb October 2013. Pihak syarikat telah Menerima surat kelulusan pembiayiaan sejumlah RM6,000 bagi tujuan tersebut dari Pembangunan Sumber Manusia (PSMB).  Program ini dijalankan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Dengan kerjasama PSMB merupakan kaedah untuk memberi pengiktirafan formal kepada mana-mana individu yang boleh membuktikan bahawa mereka telah mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran seperti yang telah digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) yang terkini.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu, anda boleh melayari www.dsd.gov.my